terça-feira, 3 de janeiro de 2012

Pensamento da semana:

'If you don't like something, change it. If you can't change it, change your attitude." 
 Maya Angelou

Nenhum comentário: